4db logo

KOWEZIU

PROJEKT:

Zrealizowaliśmy serię dziesięciu filmów promocyjno-edukacyjnych na zlecenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Filmy prezentują ścisłą współpracę pomiędzy szkołami zawodowymi w różnych częściach kraju z lokalnymi firmami, które wspierają edukację organizując praktyki zawodowe dla uczniów, sponsorują specjalistyczne pracownie czy szkolenia dodatkowe. W filmach wzięły udział pary szkoła plus pracodawca, wyłonione w konkursie organizowanym przez KOWEZIU. Prezentowany powyżej film jest jedynie kompilacją wszystkich dziesięciu filmów.

KLIENT: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
PRODUCENT: Bartek Kulita
REŻYSER: Sindre Sandemo
DOP: Karol Stadnik

© 2023 4DB. ALL RIGHTS RESERVED